GEZ spol. s r.o.

Elektromontáže

Naše služby poskytujeme nejen energetickým společnostem, ale i obcím, developerům a drobným stavebním subjektům.

Venkovní i kabelová distribuční síť

  • Dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce
  • Vysoké napětí včetně trafostanic, nízké napětí

Veřejné osvětlení

  • Dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce – výstavba nového veřejného osvětlení, výměna svítidel

Přípojky

  • Velké i malé odběratele, rekonstrukce a přeložky stávajících přípojek
  • Nízké i vysoké napětí

Na veškeré služby zpracujeme revizní zprávu.

V případě potřeby a volných kapacit jsme schopni nabídnout zemní práce bagrem a práce s plošinou.

Realizace