GEZ spol. s r.o.

Projekční činnost

Zpracujeme projekty elektrického zařízení v rozsahu vysokého a nízkého napětí, trafostanic a přípojek NN. Zajistíme předprojektovou přípravu dle situace stavby, výkresovou dokumentaci, zpracování plánu BOZP, vyjádření správců sítí, majitelů pozemků a všech účastníků. V případě potřeby zjistíme i smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni dle zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.

Projektovou dokumentaci zhotovíme na míru a dodáme včetně legislativního povolení stavby

Všechny činnosti provádíme nejen pro distribuční společnosti, podnikatelské subjekty, ale i soukromníky a fyzické osoby.